Spłacaj każdy dług tak, jakby sam Bóg wystawił ci rachunek. R. W. Emerson

[wpseo_breadcrumb] Uczciwość wobec kontrahentów, to podstawa prawidłowego funkcjonowania w ramach każdego rynku. Zaciągnąłeś dług, spłać zobowiązanie. Przecież takie to proste… Oczywiście, różne okoliczności mogą wpłynąć na niewypłacalność, przykłady możemy mnożyć w nieskończoność. Doświadczenie pokazuje, że w tej mierze przypadki lekkomyślności czy cynicznego działania mającego na celu oszukanie kontrahenta (często mimo odmiennej oceny samego poszkodowanego) są […]