Zamówienia bagatelne – nowa szansa dla mikro i małych przedsiębiorców.

[wpseo_breadcrumb] Zamówienia bagatelne – nowa szansa dla mikro i małych przedsiębiorców.   Obecnie obowiązujące przepisy prawa zamówień publicznych regulują udzielanie zamówień publicznych, których wartość przekracza równowartość kwoty 30.000 Euro. Jednak w żaden sposób nie konkretyzuje obowiązków Zamawiającego w przypadku zamówień poniżej tej wartości. W tej mierze oczywiście w sukurs zamawiającym przychodzi doktryna, orzecznictwo ale w […]

Ochrona własności intelektualnej

[wpseo_breadcrumb] Postępowanie w sprawach własności intelektualnej. Nowelizacja postępowania cywilnego w sprawach dotyczących ochrony praw autorskich i nie tylko. Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany… Kurz po zmianach kodeksu postępowania cywilnego jeszcze nie zdążył dobrze opaść, a ustawodawca serwuje nam kolejną nowelizację – ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania […]

Zatory płatnicze – odstąpienie od umowy.

[wpseo_breadcrumb] Zatory płatnicze – odstąpienie od umowy. Nowa możliwość odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w związku z zatorami płatniczymi.  Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, wprowadzono nowe rozwiązania, które dają przedsiębiorcom dodatkową ochronę. W przypadku wyjątkowo długich terminów zapłaty, ustawodawca umożliwił przedsiębiorcom łatwiejsze zakończenie łączącej strony […]

Klient nie płaci, co robić?

[wpseo_breadcrumb] Klient nie płaci, co robić? Co zrobić, gdy nasz klient nie płaci, a powstały zator płatniczy może narobić nam nie lada kłopotów, przecież kij ma dwa końce – już zapłaciliśmy naszym dostawcom, ewentualnie termin płatności nieubłaganie się zbliża i samo nerwowe obgryzanie paznokci na niewiele się zda… „Robota” zrobiona, faktura wystawiona – płatności brak, […]