Żeby żądać odszkodowania nie trzeba iść do KIO – uchwała SN z dnia 25 lutego 2021r., sygn. akt III CZP 16/20.

Żeby żądać odszkodowania nie trzeba iść do KIO – uchwała SN z dnia 25 lutego 2021r., sygn. akt III CZP 16/20. Aktualne, jak świeże bułeczki o poranku, orzeczenie Sądu Najwyższego porusza bardzo ważną kwestię dla rynku zamówień publicznych w Polsce.  Orzeczenie jest interesujące zarówno dla zamawiających, ale przede wszystkim dla wykonawców. Uczestnicząc w rynku zamówień […]