Zamówienia z dziedziny obronności i bezpieczeństwa

Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Nowe Pzp przewiduje nowe rozwiązania w zakresie zamówień z dziedziny obronności i bezpieczeństwa, warto trzymać rękę na pulsie. Poniżej kilka słów o nowej regulacji.  Rynek zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa charakteryzuje się pewną specyfiką, którą ogólnie można nazwać wojskowym sznytem. Z jednej stony Zamawiający, którzy wydatkując […]