Uchylenie art. 15r(1) specustawy COVIDOWEJ – co może Zamawiający? Kary umowne i ich potrącenie.

Uchylenie art. 15r(1) specustawy COVIDOWEJ – co może Zamawiający? Kary umowne i ich potrącenie. Trudny czas dla uczestników rynku zamówień publicznych, w celu wsparcia wykonawców Tarcza 4.0 przewidywała szczegółowe rozwiązania w zakresie możliwości potrącenia kar umownych przez Zamawiających publicznych. Skoro ustawodawca zdecydował się „odwołać” epidemię, zatem wracają rynkowe zasady gry również w kontekście kar umownych […]