Julian Smoter
adwokat

Julian Smoter adwokat
[wpseo_breadcrumb]

Adwokat Julian Smoter

W zakresie codziennej praktyki adwokackiej zajmuje się doradztwem na rzecz instytucji publicznych oraz prywatnych przedsiębiorców. Prowadzi spory sądowe broniąc interesów swoich klientów, w sprawach karnych, w tym związanych z przestępstwami przeciwko mieniu, jak również nadużyciami władzy czy też nadużyciem kompetencji.

Świadczy pomoc prawną, na rzecz uczestników procesów inwestycyjnych, w tym realizowanych ze środków publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Pomaga rozwikłać zagadki związane z prawidłowym formułowaniem dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym ogłoszenia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), wzorów kontraktów i innych. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej procesu realizacji zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy, w tym także finansowanych z funduszy europejskich. Reprezentował z sukcesem interesy Zamawiających i Wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie (UZP).

Posiada doświadczenie dydaktyczne jako wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie (WSAP) oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT), z takich przedmiotów jak „Prawo zamówień publicznych” (PZP), „Umowy w procesie budowlanym” jak również „Zamówienia publiczne na roboty budowlane”. Jest autorem i prowadzącym liczne szkolenia z zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych i ochroną danych osobowych.

niebieskie logo kancelarii prawnej Sllegal Szczecin
SMOTER ŁĘCZYŃSKA-SMOTER

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka partnerska