[wpseo_breadcrumb]

Zatory płatnicze – odstąpienie od umowy.

Nowa możliwość odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w związku z zatorami płatniczymi. 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, wprowadzono nowe rozwiązania, które dają przedsiębiorcom dodatkową ochronę.

W przypadku wyjątkowo długich terminów zapłaty, ustawodawca umożliwił przedsiębiorcom łatwiejsze zakończenie łączącej strony umowy, poprzez odstąpienie od niej lub jej wypowiedzenie. 

Muszą przy tym zostać spełnione dwa warunki :

  • termin zapłaty określony w umowie przekracza 120 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi oraz;
  • termin zapłaty określony w umowie został ustalony z naruszeniem generalnej zasady, iż termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, kiedy dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem MŚP. Jeśli transakcję zawarły równorzędne podmioty, to wierzyciel może ją wypowiedzieć jeśli termin zapłaty dłuższy niż 60 dni jest wobec niego rażąco nieuczciwy.

Należy pamiętać, że będąc wierzycielem, gdy odstąpisz od umowy w związku z wyjątkowo długimi terminami zapłaty, dłużnik nie musi ci zwracać wykonanych już świadczeń. 

Zapłata za dostarczone już towary lub wykonane usługi staje się wymagalna w terminie 7 dni od dnia wypowiedzenia umowy/odstąpienia od umowy. 

Jeżeli nie otrzymasz jej w tym terminie, przysługują ci odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Osoba odpowiedzialna

niebieskie logo kancelarii prawnej Sllegal Szczecin
SMOTER ŁĘCZYŃSKA-SMOTER

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka partnerska