Blog

Uchylenie art. 15r(1) specustawy COVIDOWEJ – co może Zamawiający? Kary umowne i ich potrącenie.

Uchylenie art. 15r(1) specustawy COVIDOWEJ – co może Zamawiający? Kary umowne i ich potrącenie. Trudny czas dla uczestników rynku zamówień publicznych, w celu wsparcia wykonawców Tarcza 4.0 przewidywała szczegółowe rozwiązania w zakresie możliwości potrącenia kar umownych przez Zamawiających publicznych. Skoro ustawodawca zdecydował się „odwołać” epidemię, zatem wracają rynkowe zasady gry również w kontekście kar umownych […]

Umowne prawo do odstąpienia od umowy

[wpseo_breadcrumb] Umowne prawo do odstąpienia od umowy. Siłowe rozwiązania nigdy nikogo nie zadowalają, jednak często są nieuniknione. Jak prawidłowo zabezpieczyć się przed nierzetelnym kontrahentem, określając umowne prawo do odstąpienia od umowy określone w art. 395 KC.    Czy 10 dni od ujawnienia nienależytego wykonania umowy przez kontrahenta to prawidłowo zastrzeżony termin na odstąpienie od umowy? […]

Zamówienia z dziedziny obronności i bezpieczeństwa

Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Nowe Pzp przewiduje nowe rozwiązania w zakresie zamówień z dziedziny obronności i bezpieczeństwa, warto trzymać rękę na pulsie. Poniżej kilka słów o nowej regulacji.  Rynek zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa charakteryzuje się pewną specyfiką, którą ogólnie można nazwać wojskowym sznytem. Z jednej stony Zamawiający, którzy wydatkując […]

Żeby żądać odszkodowania nie trzeba iść do KIO – uchwała SN z dnia 25 lutego 2021r., sygn. akt III CZP 16/20.

Żeby żądać odszkodowania nie trzeba iść do KIO – uchwała SN z dnia 25 lutego 2021r., sygn. akt III CZP 16/20. Aktualne, jak świeże bułeczki o poranku, orzeczenie Sądu Najwyższego porusza bardzo ważną kwestię dla rynku zamówień publicznych w Polsce.  Orzeczenie jest interesujące zarówno dla zamawiających, ale przede wszystkim dla wykonawców. Uczestnicząc w rynku zamówień […]

Zakrywanie ust i nosa – stan epidemii. Czynności zawodowe.

[wpseo_breadcrumb] Stan epidemii – obowiązek zakrywania ust i nosa, a czynności zawodowe od dnia 28 listopada 2020r.  Od 28 listopada 2020r. zakrywamy usta i nos w związku ze stanem epidemii, mimo wykonywania czynności służbowych.   Aby usystematyzować zmiany poniżej zwracam uwagę na rozbieżności pomiędzy rozporządzeniami w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku […]

Instytucja kultury zwolnienie ze składek ZUS.

[wpseo_breadcrumb] Tarcza 5.0 – instytucja kultury a zwolnienie ze składek ZUS. Czy przepis art. 31zo ust. 8 tzw. Tarczy antykryzysowej 5.0 pozwoli instytucji kultury, której przewarzającą działalnością jest działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych uzyskać zwolnienie ze składek zus? Poniżej przedstawiam kilka uwag w przedmiocie wprowadzonej możliwości skorzystania w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej 5.0”, przez […]

Czy można podzielić kulturę na lepszą i gorszą? Przepisy Tarczy 4.0

[wpseo_breadcrumb] Czy można podzielić kulturę na lepszą i gorszą? Przepisy Tarczy 4.0.   „O co jest ta cała wojna, jeśli nie o kulturę?”. W. Churchill (prawdopodobnie – różne źródła potwierdzają lub zaprzeczają 😉 ).   Wkurza mnie, że już w formach wsparcia nasz ustawodawca różnicuje kulturę na „naszą-państwową” i „waszą-samorządową”. Oby to była tylko pomyłka… Wejście […]

Zmiany w prawie budowlanym 19.09.2020 r.

[wpseo_breadcrumb] Zmiany w prawie budowlanym od 19.09.2020 r. Nowe rozwiązania dotyczą projektów budowlanych, pozwoleń na budowę i na użytkowanie, istotnego odstąpienia od projektu budowlanego, a także procesu legalizacji samowoli budowlanych. Założeniem nowelizacji jest m. in, aby usprawnić proces inwestycyjny osobom planującym  budowę domu. Najnowsza wersja Prawa budowlanego wprowadza zmiany, które będą obowiązywały od 19 września […]

Tarcza 4.0 – modyfikacje PZP

[wpseo_breadcrumb] Tarcza 4.0 – modyfikacja PZP.  Modyfikacja w ramach tarczy 4.0 przepisów PZP w zakresie wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zapłaty wynagrodzenia wykonawcy w częściach, jak również zaliczki.    Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. […]

Tarcza 4.0-kary umowne i ich potrącenie w dobie COVID-19

[wpseo_breadcrumb] Tarcza 4.0-kary umowne i ich potrącenie w dobie COVID-19.  Trudny czas dla uczestników rynku zamówień publicznych, w celu wsparcia wykonawców Tarcza 4.0 przewiduje szczegółowe rozwiazania w zakresie możliwości potrącenia kar umownych. Zakaz potrącenie wierzytelności przez Zamawiającego. Art. 15r1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych […]

Tarcza 4.0 – umorzenie pożyczki

[wpseo_breadcrumb] Tarcza 4.0 umorzenie pożyczki.  Pożyczki z Funduszu Pracy udzielone przedsiębiorcom na podstawie art. 15zzd ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)  Mikroprzedsiębiorcy, którzy skorzystali z pożyczki udzielanej przez […]

Dofinansowanie wynagrodzeń dla samorządowych instytucji kultury

Tarcza 4.0 w kontekście samorządowej instytucji kultury. Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19 (tzw. „Tarcza 4.0”) wprowadza zmiany m. in. w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach […]

#RatujBiznes

[wpseo_breadcrumb] #RatujBiznes Nasza Kancelaria przyłącza się do akcji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. #RatujBiznesW związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, licznymi sygnałami dotyczącymi znacznych trudności w funkcjonowaniu przedsiębiorców, nasza Kancelaria SLLEGAL SMOTER ŁECZYŃSKA-SMOTER Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka partnerska z siedzibą w Szczecinie dołączyła do akcji organizowanej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. #RatujBiznes to akcja prowadzona […]

Zamówienia bagatelne – nowa szansa dla mikro i małych przedsiębiorców.

[wpseo_breadcrumb] Zamówienia bagatelne – nowa szansa dla mikro i małych przedsiębiorców.   Obecnie obowiązujące przepisy prawa zamówień publicznych regulują udzielanie zamówień publicznych, których wartość przekracza równowartość kwoty 30.000 Euro. Jednak w żaden sposób nie konkretyzuje obowiązków Zamawiającego w przypadku zamówień poniżej tej wartości. W tej mierze oczywiście w sukurs zamawiającym przychodzi doktryna, orzecznictwo ale w […]

Ochrona własności intelektualnej

[wpseo_breadcrumb] Postępowanie w sprawach własności intelektualnej. Nowelizacja postępowania cywilnego w sprawach dotyczących ochrony praw autorskich i nie tylko. Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany… Kurz po zmianach kodeksu postępowania cywilnego jeszcze nie zdążył dobrze opaść, a ustawodawca serwuje nam kolejną nowelizację – ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania […]

Zatory płatnicze – odstąpienie od umowy.

[wpseo_breadcrumb] Zatory płatnicze – odstąpienie od umowy. Nowa możliwość odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w związku z zatorami płatniczymi.  Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, wprowadzono nowe rozwiązania, które dają przedsiębiorcom dodatkową ochronę. W przypadku wyjątkowo długich terminów zapłaty, ustawodawca umożliwił przedsiębiorcom łatwiejsze zakończenie łączącej strony […]

Klient nie płaci, co robić?

[wpseo_breadcrumb] Klient nie płaci, co robić? Co zrobić, gdy nasz klient nie płaci, a powstały zator płatniczy może narobić nam nie lada kłopotów, przecież kij ma dwa końce – już zapłaciliśmy naszym dostawcom, ewentualnie termin płatności nieubłaganie się zbliża i samo nerwowe obgryzanie paznokci na niewiele się zda… „Robota” zrobiona, faktura wystawiona – płatności brak, […]

Spłacaj każdy dług tak, jakby sam Bóg wystawił ci rachunek. R. W. Emerson

[wpseo_breadcrumb] Uczciwość wobec kontrahentów, to podstawa prawidłowego funkcjonowania w ramach każdego rynku. Zaciągnąłeś dług, spłać zobowiązanie. Przecież takie to proste… Oczywiście, różne okoliczności mogą wpłynąć na niewypłacalność, przykłady możemy mnożyć w nieskończoność. Doświadczenie pokazuje, że w tej mierze przypadki lekkomyślności czy cynicznego działania mającego na celu oszukanie kontrahenta (często mimo odmiennej oceny samego poszkodowanego) są […]

Kolejne obowiązki dla spółek.

[wpseo_breadcrumb] Kolejne obowiązki dla spółek.  Rejestr beneficjentów rzeczywistych, a obowiązki dla spółek prawa handlowego.  Poza znanym już wszystkim rejestrem podatników VAT (tzw. Biała lista podatników VAT) od 13 października 2019 roku zacznie funkcjonować kolejny rejestr, do którego to spółki zobowiązane są zgłaszać swoje dane i dane wspólników. Mowa jest o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), […]

# Nowelizacja KPC. Zarzut potrącenia i pozew wzajemny po nowemu.

Często prowadzenie sporu sądowego między przedsiębiorcami wiąże się z sytuacją, w której obie strony pełnią jednocześnie rolę dłużnika i wierzyciela. Jeżeli zostaliśmy pozwani, możemy wnieść np. pozew wzajemny lub bronić się podnosząc zarzut potrącenia roszczenia. Zmiany, które wejdą do procedury cywilnej, spowodują utrudnienie w skorzystaniu z obu wskazanych wyżej instytucji.

Poszukujemy praktykantów!

[wpseo_breadcrumb] Poszukujemy praktykantów! W związku z rozwojem Kancelarii poszukujemy osób zainteresowanych odbyciem praktyk w naszym zespole!  Kogo poszukujemy:  * studentów prawa lub administracji (III – V rok studiów), * zainteresowanych prawem gospodarczym, cywilnym, karnym, prawem zamówień publicznych, restrukturyzacyjnym, umowami o roboty budowlane, prawem autorskim, sporami sądowymi, RODO… i wiele wiele innych… oczywiście kandydat nie musi […]

Sukces Kancelarii SLLEGAL

[wpseo_breadcrumb] Sukces kancelarii SLLEGAL Sąd potwierdził stanowisko naszej kancelarii i zasądził od Zamawiającego na rzecz naszego klienta całość żądanej kwoty uznając, że Zamawiający w sposób nieuprawniony skorzystał z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowej, a tym samym wzbogacił się bez podstawy prawnej!   W nawiązaniu do naszego poprzedniego wpisu (https://sllegal.pl/prawo-zamowien-publicznych/wyplata-srodkow-z-zabezpieczenia-nalezytego-wykonania-umowy-a-bezpodstawne-wzbogacenie-zamawiajacego/) dotyczącego nieuprawnionej wypłaty […]

# RODO pierwsza kara finansowa w Polsce za naruszenie RODO – blisko 1 MLN PLN

Można powiedzieć, stało się. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył pierwszą karę finansową na przedsiębiorcę w związku z naruszeniem przepisów RODO. Zgodnie z doniesieniami mediów, kara finansowa w kwocie miliona złotych została nałożona decyzją z dnia 15 marca br. Spółka gromadząca ogólnodostępne w Internecie dane osób prowadzących działalność podane przez te osoby w CEiDG KRS, GUS, CEPiK, Monitorze Sądowym i Gospodarczym…

#zamówienie z wolnej ręki – PZP

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 29 styczni 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2018r., poz. 1986, z późn. zm. – dalej „PZP”). Jedną z przesłanek uzasadniających zastosowanie tego trybu jest wystąpienie przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, które powodują, że dostawy, usługi lub roboty budowlane może wykonać tylko jeden wykonawca (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a PZP)…

#zamówienie z wolnej ręki

Jednym z najczęściej wykorzystywanych trybów udzielania zamówień publicznych jest zamówienie z wolnej ręki. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą (art. 66 PZP). Jako, tryb niekonkurencyjny może być realizowany jedynie w ściśle określonych przypadkach, określonych w art. 67 PZP (np. wyrok NSA z dnia 11.09.2000 r., sygn. akt II SA 2074/00), wyroki Trybunał…

#PytaniaDoSIWZ

Pytania do SIWZ w postępowaniach poniżej progów​ Pomimo, że ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP) obowiązuje od 2004r., przetargi organizowane na jej podstawie wciąż kojarzą się głównie ze skomplikowanymi procedurami formalnymi bez gwarancji ich pomyślnego przejścia, a co dopiero zdobyciem kontraktu. Wciąż silne jest też przeświadczenie, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została już ukształtowana zanim…

#KaraUmownaJakoKosztUzyskaniaPrzychodu

Niejednokrotnie osoby kierujące biznesem zastanawiają się, czy możliwe jest zaliczenie kar umownych w koszty uzyskania przychodów. Obiegowa opinia, co do tego, że karu umowne nie mogą być kosztami uzyskania przychodów jest powszechna i powielana. Tymczasem odpowiedź na pytanie czy kara umowna może stanowić koszt uzyskania przychodów nie jest jednoznaczna i wymaga szczegółowej analizy każdego przypadku…

#PodmiotPubliczny,aUmorzenieKarUmownych

Dziś chcielibyśmy przypomnieć o instytucji umorzenia należności cywilnoprawnych, jaka została przewidziana przez ustawodawcę w ustawie o finansach publicznych. Od 2017 roku zmianie uległy przepisy ustawy regulujące umorzenie należności cywilnoprawnych, to jednak dotychczas wypracowane orzecznictwo i podglądy doktryny pozostają w pełni aktualne…

#KaryUmowne,aBrakWiny

Wydaje się, że w kontekście co raz głośniejszych sporów o kary umowne w budownictwie (i nie tylko), warto przypomnieć, że instytucja kar umownych opiera się zasadniczo na ogólnych zasadach odpowiedzialności dłużnika (art.471 kodeksu cywilnego), a przede wszystkim o zasadę winy. To z kolei oznacza, że uprawnienie wierzyciela związane z naliczeniem kar umownych np. za nieterminowe wykonanie umowy, powinno być związane z winą…

#OdpowiedzialnyZaPrzyszłość

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem​ Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629) reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem…

Rażąco niska cena

Rażąco niska cena oferty, wezwanie i wyjaśnienia Cena, kryterium nie tyle ważne, co z reguły najistotniejsze w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Analiza ceny oferty w kontekście reżimów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych nastręcza problemów nie tylko zamawiającym, ale również wykonawcom. Po co badamy cenę oferty? Analiza rzetelności przyszłego kontrahenta. Analiza ryzyka nieprawidłowego wykonania…

Nowe terminy przedawnienia

Nowe terminy przedawnienia Od dnia 9 lipca 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące jednej z podstawowych instytucji prawa cywilnego, jaką jest przedawnienie. Najistotniejsza zmiana dotyczy skrócenia ogólnego terminu przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat (art. 118 kodeksu cywilnego). Również termin przedawnienia wynoszący 6 lat został przewidziany dla roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu (organu) lub…

Zmiany w KRS

Zmiany w KRS W dniu 15 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która z założenia miała przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz wprowadzenia ułatwień w zakresie sprawozdawczości podmiotów ujawnionych w KRS. Tymczasem wprowadzone zmiany nastręczają wiele problemów i nakładają szereg nowych obowiązków, z którymi niejednokrotnie zwłaszcza podmioty…