Uchylenie art. 15r(1) specustawy COVIDOWEJ – co może Zamawiający? Kary umowne i ich potrącenie.

Uchylenie art. 15r(1) specustawy COVIDOWEJ – co może Zamawiający? Kary umowne i ich potrącenie. Trudny czas dla uczestników rynku zamówień publicznych, w celu wsparcia wykonawców Tarcza 4.0 przewidywała szczegółowe rozwiązania w zakresie możliwości potrącenia kar umownych przez Zamawiających publicznych. Skoro ustawodawca zdecydował się „odwołać” epidemię, zatem wracają rynkowe zasady gry również w kontekście kar umownych […]

Żeby żądać odszkodowania nie trzeba iść do KIO – uchwała SN z dnia 25 lutego 2021r., sygn. akt III CZP 16/20.

Żeby żądać odszkodowania nie trzeba iść do KIO – uchwała SN z dnia 25 lutego 2021r., sygn. akt III CZP 16/20. Aktualne, jak świeże bułeczki o poranku, orzeczenie Sądu Najwyższego porusza bardzo ważną kwestię dla rynku zamówień publicznych w Polsce.  Orzeczenie jest interesujące zarówno dla zamawiających, ale przede wszystkim dla wykonawców. Uczestnicząc w rynku zamówień […]

Zakrywanie ust i nosa – stan epidemii. Czynności zawodowe.

[wpseo_breadcrumb] Stan epidemii – obowiązek zakrywania ust i nosa, a czynności zawodowe od dnia 28 listopada 2020r.  Od 28 listopada 2020r. zakrywamy usta i nos w związku ze stanem epidemii, mimo wykonywania czynności służbowych.   Aby usystematyzować zmiany poniżej zwracam uwagę na rozbieżności pomiędzy rozporządzeniami w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku […]

Instytucja kultury zwolnienie ze składek ZUS.

[wpseo_breadcrumb] Tarcza 5.0 – instytucja kultury a zwolnienie ze składek ZUS. Czy przepis art. 31zo ust. 8 tzw. Tarczy antykryzysowej 5.0 pozwoli instytucji kultury, której przewarzającą działalnością jest działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych uzyskać zwolnienie ze składek zus? Poniżej przedstawiam kilka uwag w przedmiocie wprowadzonej możliwości skorzystania w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej 5.0”, przez […]

Tarcza 4.0 – umorzenie pożyczki

[wpseo_breadcrumb] Tarcza 4.0 umorzenie pożyczki.  Pożyczki z Funduszu Pracy udzielone przedsiębiorcom na podstawie art. 15zzd ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)  Mikroprzedsiębiorcy, którzy skorzystali z pożyczki udzielanej przez […]

Dofinansowanie wynagrodzeń dla samorządowych instytucji kultury

Tarcza 4.0 w kontekście samorządowej instytucji kultury. Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19 (tzw. „Tarcza 4.0”) wprowadza zmiany m. in. w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach […]

#RatujBiznes

[wpseo_breadcrumb] #RatujBiznes Nasza Kancelaria przyłącza się do akcji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. #RatujBiznesW związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, licznymi sygnałami dotyczącymi znacznych trudności w funkcjonowaniu przedsiębiorców, nasza Kancelaria SLLEGAL SMOTER ŁECZYŃSKA-SMOTER Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka partnerska z siedzibą w Szczecinie dołączyła do akcji organizowanej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. #RatujBiznes to akcja prowadzona […]

Zamówienia bagatelne – nowa szansa dla mikro i małych przedsiębiorców.

[wpseo_breadcrumb] Zamówienia bagatelne – nowa szansa dla mikro i małych przedsiębiorców.   Obecnie obowiązujące przepisy prawa zamówień publicznych regulują udzielanie zamówień publicznych, których wartość przekracza równowartość kwoty 30.000 Euro. Jednak w żaden sposób nie konkretyzuje obowiązków Zamawiającego w przypadku zamówień poniżej tej wartości. W tej mierze oczywiście w sukurs zamawiającym przychodzi doktryna, orzecznictwo ale w […]

Ochrona własności intelektualnej

[wpseo_breadcrumb] Postępowanie w sprawach własności intelektualnej. Nowelizacja postępowania cywilnego w sprawach dotyczących ochrony praw autorskich i nie tylko. Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany… Kurz po zmianach kodeksu postępowania cywilnego jeszcze nie zdążył dobrze opaść, a ustawodawca serwuje nam kolejną nowelizację – ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania […]

Zatory płatnicze – odstąpienie od umowy.

[wpseo_breadcrumb] Zatory płatnicze – odstąpienie od umowy. Nowa możliwość odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w związku z zatorami płatniczymi.  Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, wprowadzono nowe rozwiązania, które dają przedsiębiorcom dodatkową ochronę. W przypadku wyjątkowo długich terminów zapłaty, ustawodawca umożliwił przedsiębiorcom łatwiejsze zakończenie łączącej strony […]

Klient nie płaci, co robić?

[wpseo_breadcrumb] Klient nie płaci, co robić? Co zrobić, gdy nasz klient nie płaci, a powstały zator płatniczy może narobić nam nie lada kłopotów, przecież kij ma dwa końce – już zapłaciliśmy naszym dostawcom, ewentualnie termin płatności nieubłaganie się zbliża i samo nerwowe obgryzanie paznokci na niewiele się zda… „Robota” zrobiona, faktura wystawiona – płatności brak, […]

Poszukujemy praktykantów!

[wpseo_breadcrumb] Poszukujemy praktykantów! W związku z rozwojem Kancelarii poszukujemy osób zainteresowanych odbyciem praktyk w naszym zespole!  Kogo poszukujemy:  * studentów prawa lub administracji (III – V rok studiów), * zainteresowanych prawem gospodarczym, cywilnym, karnym, prawem zamówień publicznych, restrukturyzacyjnym, umowami o roboty budowlane, prawem autorskim, sporami sądowymi, RODO… i wiele wiele innych… oczywiście kandydat nie musi […]

Sukces Kancelarii SLLEGAL

[wpseo_breadcrumb] Sukces kancelarii SLLEGAL Sąd potwierdził stanowisko naszej kancelarii i zasądził od Zamawiającego na rzecz naszego klienta całość żądanej kwoty uznając, że Zamawiający w sposób nieuprawniony skorzystał z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowej, a tym samym wzbogacił się bez podstawy prawnej!   W nawiązaniu do naszego poprzedniego wpisu (https://sllegal.pl/prawo-zamowien-publicznych/wyplata-srodkow-z-zabezpieczenia-nalezytego-wykonania-umowy-a-bezpodstawne-wzbogacenie-zamawiajacego/) dotyczącego nieuprawnionej wypłaty […]