Nasze marki

chłopiec w stroju superbohatera
[wpseo_breadcrumb]

RODO

25 maja 2018 roku to dzień, z którym podejście do ochrony danych osobowych osób fizycznych w różnych aspektach ich wykorzystywania, zostało ujednolicone w całej Unii Europejskiej. Tego dnia zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)  nr 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – potocznie jako „RODO”). Pomagamy naszym klientom poprzez audyt przedsiębiorstw, wdrożenie i szkolenia z zakresu ochrony danych, w tym w szczególności ochrony danych osobowych osobowych.

RESTRUKTURYZACJE

W ramach doradztwa dla podmiotów, które mają problemy z płynnością finansową, oferujemy Państwu pomoc w sformułowaniu wniosków restrukturyzacyjnych i o ogłoszenie upadłości, jakie wymagane są nowymi ustawami Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne. Wobec posiadanego doświadczenia w restrukturyzacji portfela zobowiązań oraz współpracy z doradcami podatkowymi i biegłymi rewidentami możemy Państwu przedstawić możliwości wyjścia z kryzysu. W skład zespołu wchodzi bowiem licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (syndyk), który posiadają wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji syndyka, czy nadzorcy sadowego w toku postępowań upadłościowych.  Pomagamy w oddłużaniu osób fizycznych.

PRIVATE LAWYER

Usługa dedykowanego prawnika tzw. private lawyer jest kompleksową usługą prawną polegającą na dostarczeniu klientowi pomocy prawnej we wszystkich najważniejszych sferach jego życia prywatnego i zawodowego. Tak rozumiane doradztwo prawne obejmuje nie tylko pomoc prawną w kwestiach związanych z prawem rodzinnym i spadkowym (np. rozwody, planowanie sukcesji), prawem podatkowym, sporami czy prawem dotyczącym nieruchomości, ale także we wszystkich innych kwestiach związanych z prowadzoną przez jednostkę działalnością gospodarczą lub zawodową. Specyfika funkcjonowania klienta w społeczności, determinuje zakres „skrojonej na miarę” usługi doradztwa prawnego.

PRO BONO

Od tego kto wiele otrzymał, należy wiele wymagać. Staramy się wspierać działania lokalnych społeczności i organizacji skupionych na rozwiązywaniu problemów społecznych. Walczymy o równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Wierzymy, że każdy człowiek, niezależnie od statusu społeczno-ekonomicznego ma prawo do wiedzy i edukacji, a przede wszystkim do równego traktowania w obliczu prawa. Mamy świadomość, że zmieniająca się rzeczywistość i jej dynamika może prowadzić do niesprawiedliwości wobec niektórych członków naszej społeczności. W tym celu aktywnie wspieramy naszym zaangażowaniem organizacje non-profit, których celem jest walka z powyższymi przeciwnościami losu. 

Kontakt

SMOTER ŁĘCZYŃSKA-SMOTER

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka partnerska

ul. Śląska 31/9, 70-434 Szczecin