Od tego, kto wiele otrzymał, należy wiele wymagać!

granatowe logo kancelarii Sllegal czerwony napis PRO BONO

Czym jest działalność PRO BONO?

Od tego kto wiele otrzymał, należy wiele wymagać. Staramy się wspierać działania lokalnych społeczności i organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz innych grup nieformalnych skupionych na rozwiązywaniu problemów społecznych. Walczymy o równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Wierzymy, że każdy człowiek, niezależnie od statusu społeczno-ekonomicznego ma prawo do wiedzy i edukacji, a przede wszystkim do równego traktowania w obliczu prawa. Mamy świadomość, że zmieniająca się rzeczywistość i jej dynamika może prowadzić do niesprawiedliwości wobec niektórych członków naszej społeczności. W tym celu aktywnie wspieramy naszym zaangażowaniem organizacje non-profit, których celem jest walka z powyższymi przeciwnościami losu. W ramach własnych działań kierujemy pomoc dla ludzi, którzy nie są w stanie opłacić należytej pomocy prawnej. Zapraszamy NGO’sy do współpracy!

Kontakt

niebieskie logo kancelarii prawnej Sllegal Szczecin
SMOTER ŁĘCZYŃSKA-SMOTER

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka partnerska

ul. Śląska 31/9, 70-434 Szczecin