Twój problem, to nasze wspólne wyzwanie!

[wpseo_breadcrumb]

Czym jest usługa private lawyer?

Wzrost zamożności naszego społeczeństwa oraz związane z tym dążenie do poszukiwania produktów i usług uwzględniających indywidualną sytuację klienta spowodował, że zdecydowaliśmy się  zaoferować Państwu usługę dedykowanego prawnika, tzw. private lawyer.

Usługa dedykowanego prawnika tzw. private lawyer jest kompleksową usługą prawną polegającą na dostarczeniu klientowi pomocy prawnej we wszystkich najważniejszych sferach jego życia prywatnego i zawodowego. Tak rozumiane doradztwo prawne obejmuje nie tylko pomoc prawną w kwestiach związanych z prawem rodzinnym i spadkowym (np. rozwody, planowanie sukcesji), prawem podatkowym, sporami czy prawem dotyczącym nieruchomości, ale także we wszystkich innych kwestiach związanych z prowadzoną przez jednostkę działalnością gospodarczą lub zawodową.

Uwzględniamy to czym się zajmujesz, jaką prowadzisz działalność. Jeżeli jesteś prezesem banku, znaczącym inwestorem giełdowym czy przedsiębiorca będący w fazie dynamicznego rozwoju biznesu – potrzebujesz indywidualnych rozwiązań uwzględniających skalę oraz charakter prowadzonej przez Ciebie aktywności.

Chcemy być dla Ciebie najbliższym doradcą. Tworzymy zespół prawników, których doświadczenie pozwoli sprostać twoim wysokim wymaganiom w zakresie różnych dziedzin prawa, jednak przy szczególnym uwzględnieniu specyfiki branży, z której się wywodzisz. Wiemy, że czasem trudno jest się zmierzyć z problemami, informacjami poufnymi, wymagającymi delikatnego podejścia do problemu. Usługa private lawyer, czyli prawnika, który stanie się powiernikiem wielu poufnych informacji towarzyszących twojej działalności zawodowej lub gospodarczej, może pozwolić Tobie uzyskać spojrzenie z innej perspektywy, przy zachowaniu pełnej poufności chronionej tajemnicą zawodową, w tym tajemnicą adwokacką. Stąd tak ważny jest Twój wybór, odpowiedniej do tego osoby!

Nasza usługa private lawyer jest dedykowana w szczególności do osób, które potrzebują często kompleksowej obsługi prawnej. Doradztwo w kwestiach związanych z bieżącą działalnością, doradztwo związane z restrukturyzacją formy prawnej prowadzonej działalności, prawo podatkowe, nieruchomości (usługi dedykowane także dla osób prywatnych posiadających nieruchomości, gruntowe, budynkowe oraz lokalowe) czy sukcesja to tylko część z kwestii, w których doradzamy. Dla przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces w swojej branży i szukają wyjścia z inwestycji (exit) lub planują dalszy rozwój, usługa private lawyer może okazać się świetnym rozwiązaniem, między innymi w ramach doradztwa w zakresie znalezienia m. in. odpowiedniego funduszu typu private equity zainteresowanego inwestycją w biznes danego przedsiębiorcy. Negocjowanie i podpisanie umów inwestycyjnych będzie bowiem procesem długotrwałym i wymaga znajomości przepisów prawa.

Zachęcamy do współpracy w ramach usługi private lawyer członków zarządu i kadrę menedżerską niebędących właścicielami lub znaczącymi współwłaścicielami podmiotów, w których zajmują swoje stanowiska. Co prawda zespół prawny danej spółki z pewnością zapewnia obsługę prawną danego podmiotu, jednakże w niektórych sytuacjach członek zarządu lub kadry menedżerskiej musi posiadać informacje uwzględniające stricte interes jego osoby. Tak będzie choćby w sytuacji zaoferowania przez spółkę członkom zarządu lub menedżerom tzw. opcji menedżerskich. Ich warunki powinny zostać bowiem przeanalizowane przez każdego menedżera pod kątem prawnym.  Szczególnie dobitnie potrzeba skorzystania z usług prawnych private lawyera pojawi się w tych podmiotach, które nie zaoferowały swoim menedżerom pakietu ubezpieczeń tzw. D&O (ang. Directors & Officers, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu oraz menedżerów). Gdyż to członkowie zarządu ponosić będą odpowiedzialność odszkodowawczą za nietrafne decyzje, które często podejmowane są w sferze wymagającej specjalistycznej wiedzy (m.in. prawnej).

Usługa private lawyer niewątpliwie dedykowana jest również osobom publicznym. Aktorzy, muzycy, diwy operowe, artyści, sportowcy potrzebują często wsparcia prawnego związanego z codzienną działalnością, w szczególności reklamową i promocyjną. Często kontrakty reklamowe opierają bowiem na znaczne sumy. Stąd negocjowana umowa musi zabezpieczać w sposób odpowiedni interesy danej osoby publicznej. Nierzadko zdarza się, iż osoby publiczne mimo woli stają się bohaterami medialnych opowieści, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Dość istotną usługą, którą oferujemy w ramach usługi private lawyer jest doradztwo w sporach związanych z naruszeniem dóbr osobistych.

Co istotne dla młodych artystów, sportowców – na początku kariery private lawyer pozwoli uniknąć podpisania niekorzystnego kontraktu.

Kontakt

niebieskie logo kancelarii prawnej Sllegal Szczecin
SMOTER ŁĘCZYŃSKA-SMOTER

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka partnerska

ul. Śląska 31/9, 70-434 Szczecin