Prawo konkurencji, prawo własności intelektualnej, prawo autorskie

Czarna tablica do pisania z żarówką
[wpseo_breadcrumb]

W ramach doradztwa dla podmiotów gospodarczych, oferujemy Państwu ochronę przed zachowaniami innych przedsiębiorców którzy, zakłócając rozwój wolnej konkurencji, ograniczają możliwość swobodnego realizowania Państwa interesów gospodarczych na wolnym rynku. Pomagamy w chronieniu prawa do firmy, znaków towarowych czy też sprawach związanych z kradzieżą know-how.

Pomagamy w dochodzeniu roszczeń związanych z czynami nieuczciwej konkurencji, polegającymi choćby na w prowadzaniu w błąd poprzez podszywanie się pod inne przedsiębiorstwo, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego, bądź wprowadzające w błąd oznaczenie, towarów i usług, naśladownictwo produktów, jeżeli może wprowadzać klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, naruszeniach tajemnicy przedsiębiorstw, nakłanianiu do rozwiązania lub niewykonania umowy

Wiemy, że wiedza to w obecnym czasie najcenniejszy nośnik wartości przedsiębiorstwa. Pomagamy chronić tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez analizę przedsiębiorstwa i wprowadzanie ram prawnych jego funkcjonowania przy współpracy z przedsiębiorstwa. Praca z kontrahentami wymaga lojalności, przy zachowaniu uczciwego spojrzenia na własne interesy. To powoduje, konieczność szczegółowego sformułowaniu treści umów, w poszanowaniu partykularnych interesów stron i ekwiwalentności świadczeń.

Możemy Państwu zaproponować nie tylko pomoc prawną w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, ale również dostarczamy rozwiązania zapewniające trwałość dla pozyskiwanych na rynku rozwiązań, w zakresie m.in.ochrony autorskich praw majątkowych.

Od szeregu lat zajmujemy się ochroną prawną praw autorskich twórców – wokalistów, muzyków, dyrygentów, fotografów i innych. Wiemy, jak cenna jest kreatywna praca, doceniając Państwa zaangażowanie doradzamy jak chronić w obrocie interesy nie tylko twórców, ale również instytucji kultury. Prowadzimy kompleksową obsługę prawną instytucji kultury.

Osoba odpowiedzialna

niebieskie logo kancelarii prawnej Sllegal Szczecin
SMOTER ŁĘCZYŃSKA-SMOTER

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka partnerska