Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

miernik ciśnienia krwi
[wpseo_breadcrumb]

W ramach doradztwa dla podmiotów, jakie maja problemy z płynnością finansową, oferujemy Państwu pomoc w sformułowaniu wniosków restrukturyzacyjnych i o ogłoszenie upadłości, jakie wymagane są nowymi ustawami Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne. Wobec posiadanego doświadczenia w restrukturyzacji portfela zobowiązań oraz współpracy z doradcami podatkowymi i biegłymi rewidentami możemy Państwu przedstawić możliwości wyjścia z kryzysu. W skład zespołu wchodzi bowiem licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (syndyk), który posiadają wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji syndyka, czy nadzorcy sadowego w toku postępowań upadłościowych

Możemy Państwu zaproponować nie tylko pomoc w formułowaniu wniosku o otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego czy też upadłościowego ale również dostarczamy usługę „nadzorcy” układu, który to w postępowaniu o zatwierdzenie układu sprawuje nadzór nad przebiegiem postępowania pozwoli państwu na realna kontrole tego postępowania.

Z drugiej strony natomiast, zdobyte doświadczenie, pozwala nam na doradztwo podmiotom, których to kontrahenci stali się wypłacalni. Jeżeli dotychczas podejmowane próby wyegzekwowania Państwa należności od kontrahenta nie przyniosły oczekiwanego rezultatu oraz gdy dłużnik najpewniej nie jest w dobrej kondycji finansowej, oferujemy Państwu pomoc w złożeniu wniosku o upadłość nierzetelnego kontrahenta czy tez zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Osoba odpowiedzialna

niebieskie logo kancelarii prawnej Sllegal Szczecin
SMOTER ŁĘCZYŃSKA-SMOTER

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka partnerska

Radca prawny Małgorzata Łęczyńska-Smoter

Małgorzata Łęczyńska-Smoter
radca prawny / doradca restrukturyzacyjny / ILM