Instytucja kultury zwolnienie ze składek ZUS.

[wpseo_breadcrumb] Tarcza 5.0 – instytucja kultury a zwolnienie ze składek ZUS. Czy przepis art. 31zo ust. 8 tzw. Tarczy antykryzysowej 5.0 pozwoli instytucji kultury, której przewarzającą działalnością jest działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych uzyskać zwolnienie ze składek zus? Poniżej przedstawiam kilka uwag w przedmiocie wprowadzonej możliwości skorzystania w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej 5.0”, przez […]

Tarcza 4.0-kary umowne i ich potrącenie w dobie COVID-19

[wpseo_breadcrumb] Tarcza 4.0-kary umowne i ich potrącenie w dobie COVID-19.  Trudny czas dla uczestników rynku zamówień publicznych, w celu wsparcia wykonawców Tarcza 4.0 przewiduje szczegółowe rozwiazania w zakresie możliwości potrącenia kar umownych. Zakaz potrącenie wierzytelności przez Zamawiającego. Art. 15r1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych […]