Uchylenie art. 15r(1) specustawy COVIDOWEJ – co może Zamawiający? Kary umowne i ich potrącenie.

Uchylenie art. 15r(1) specustawy COVIDOWEJ – co może Zamawiający? Kary umowne i ich potrącenie. Trudny czas dla uczestników rynku zamówień publicznych, w celu wsparcia wykonawców Tarcza 4.0 przewidywała szczegółowe rozwiązania w zakresie możliwości potrącenia kar umownych przez Zamawiających publicznych. Skoro ustawodawca zdecydował się „odwołać” epidemię, zatem wracają rynkowe zasady gry również w kontekście kar umownych […]

Zatory płatnicze – odstąpienie od umowy.

[wpseo_breadcrumb] Zatory płatnicze – odstąpienie od umowy. Nowa możliwość odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w związku z zatorami płatniczymi.  Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, wprowadzono nowe rozwiązania, które dają przedsiębiorcom dodatkową ochronę. W przypadku wyjątkowo długich terminów zapłaty, ustawodawca umożliwił przedsiębiorcom łatwiejsze zakończenie łączącej strony […]