Prawo spółek i prawo handlowe, M&A

Spory i postępowania sądowe

Zamówienia publiczne, projekty infrastrukturalne

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prawo konkurencji, prawo własności intelektualnej

Prawo karne i postępowania w sprawach karnych

Specjalizacje

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze specyfiką podejmowanych przez nasz Zespół tematów.