Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Wskazywanie skutecznych rozwiązań oraz kierunków dalszych działań biznesowych.

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie skrupulatnie analizując sytuację finansową danego przedsiębiorcy, a następnie przedstawiając skuteczne rozwiązania nakierowane na odzyskanie płynności finansowej.

Restrukturyzacja

Posiadamy bogate doświadczenie w restrukturyzacji portfela zobowiązań. Wieloletnia współpraca z doradcami podatkowymi i biegłymi rewidentami zaowocowała wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi skuteczne wskazanie Klientowi możliwości wyjścia z kryzysu i kierunków dalszych działań biznesowych. Umiejętnie korzystając z przepisów restrukturyzacyjnych efektywnie wyprowadzamy przedsiębiorstwo z problemów finansowych i umożliwiamy dalsze realizowanie celu ekonomicznego.

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny

W skład naszego zespołu wchodzi posiadający bogate doświadczenie, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, czyli syndyk. Jego wiedza, biegłość w prawie oraz znajomość wielu branży są gwarantem opracowanie skutecznego planu restrukturyzacyjnego. Syndyk odpowiada również za przygotowanie spisu wierzycieli, uzgodnienie z nimi wysokości zadłużenia, przedstawienie satysfakcjonujących dla obu stron propozycji spłaty oraz przekonanie ich do zasadności wybranych rozwiązań.

Postępowanie egzekucyjne

W sytuacji, kiedy dotychczas podejmowane próby wyegzekwowania należności zawiodły i/lub, gdy dłużnik znalazł się w złej kondycji finansowej, proponujemy naszym Klientom wsparcie w złożeniu wniosku o upadłość nierzetelnego kontrahenta lub zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Oferowana przez naszą kancelarię windykacja to wykorzystanie narzędzi prawa upadłościowego oraz pełna obsługa prawna w toku sądowych postępowań cywilnych oraz egzekucyjnych.

Postępowanie upadłościowe

Jako specjaliście w zakresie prawa upadłościowego posiadamy bogate doświadczenie w pracy z przedsiębiorcami znajdującymi się w kryzysowej kondycji finansowej. Udzielamy wsparcia prawnego na wszystkich etapach procesu, począwszy od analizy stanu majątkowego i niewypłacalności, poprzez ustalenie wierzycieli aż do przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości i reprezentacji przed sądem.

Sprawdź inne nasze specjalizacje