Prawo konkurencji, prawo własności intelektualnej

Wsparcie w zakresie ochrony praw własności majątkowej, intelektualnej, praw autorskich, a także realizacji założeń biznesowych na wolnym rynku.

Naszym Klientom zapewniamy kompleksowe doradztwo we wszystkich sprawach związanych z ochroną praw własności intelektualnej, prawem nowych technologii, a także w kwestiach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji. Uwzględniając indywidualne potrzeby każdego przedsiębiorcy, udzielamy porad, pomagamy w negocjacjach oraz sporządzamy umowy z zakresu IP.

Nieuczciwa konkurencja

Służymy radą we wszystkich aspektach prawa o nieuczciwej konkurencji reprezentując naszych klientów zarówno przed instytucjami polskimi, jak i międzynarodowymi. W ramach doradztwa dla podmiotów gospodarczych zapewniamy ochronę przed zakłócaniem rozwoju wolnej konkurencji oraz próbami ograniczania możliwości realizowania interesów gospodarczych na wolnym rynku.  Pomagamy w dochodzeniu roszczeń w sporach sądowych, arbitrażowych i postępowaniach administracyjnych.

Prawo własności intelektualnej

Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z ochroną praw własności intelektualnej. Doradzamy, opracowujemy oraz negocjujemy dotyczące ich umowy, w tym umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych, umów licencyjnych oraz praw własności przemysłowej. Zajmujemy się również przeprowadzaniem audytów stanu prawnego praw własności intelektualnej, a także doradzamy odnośnie aspektów ich komercjalizacji.

Naszym klientom zapewniamy skuteczne, multidyscyplinarne wsparcie w zakresie ochrony tworzonych rozwiązań, budowania przewagi konkurencyjnej, realizowania celów biznesowych, jak również maksymalizowania zysków. Sugerujemy najbardziej efektywne formy ochrony praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, a także podpowiadamy optymalne sposoby postępowania w przypadku ich naruszenia.

Ochrona własności intelektualnej i praw autorskich

Służymy wsparciem w kwestiach ochrony i rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych czy użytkowych. Prowadzimy w sposób kompleksowy postępowania rejestrowe przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polski oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Co więcej, rozumiejąc znaczenie kreatywnej pracy, od lat zajmujemy ochroną praw autorskich artystów, wokalistów, muzyków czy fotografów, a także instytucji kultury.

Umowy z kontrahentami

Zdają sobie sprawę, że wiedza stanowi obecnie najcenniejszy nośnik wartości przedsiębiorstwa pomagamy we wprowadzeniu ram prawnych jego funkcjonowania. Wiąże się to z koniecznością precyzyjnego sformułowania treści umów z kontrahentami z uwzględnieniem poszanowania partykularnych interesów stron i ekwiwalentności świadczeń.

Sprawdź inne nasze specjalizacje