Prawo karne i postępowania w sprawach karnych

Kompleksowe wsparcie w sprawach z zakresu prawa karnego uwzględniające poszanowanie zasad etyki zawodowej.

Dzięki solidnym podstawom teoretycznym oraz wieloletniej praktyce nasi adwokaci są w stanie profesjonalnie przygotować się do każdego rodzaju sprawy i przeprowadzić Klienta przez kolejne etapy postępowania. Służymy wsparciem wszystkim stronom uczestniczącym w postępowaniu karnym, oskarżonym, podejrzanym, pokrzywdzonym, oskarżycielom prywatnym i posiłkowym oraz powodom cywilnym.

Kosultacja prawna

Bez względu na rodzaj i charakter sprawy, współpracę z Klientem zawsze zaczynamy od konsultacji prawnej. Dzięki temu dogłębnie poznajemy jego sytuację oraz oczekiwania. Dopiero wtedy proponujemy możliwe rozwiązania, przedstawiamy strategię oraz linię obrony, a także przebieg zachowania przed organami wymiaru sprawiedliwości i pozostałymi podmiotami administracji publicznej.

Wszechstronność i kompetencja

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego, gospodarczego oraz wykonawczego. Zdając sobie sprawę, że takie sprawy bywają wyjątkowo skomplikowane, od samego początku aż do orzeczenia wyniku postępowania służymy naszym Klientom fachowym wsparciem. Współpracę rozpoczynamy od szczegółowego zbadania danego przypadku, a następnie szukamy najbardziej korzystnych dla klienta rozwiązań.

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji. Przygotowujemy komplet niezbędnych w toku postępowania pisma, w tym apelacje i kasacje. Jednocześnie doradzamy, jak zabezpieczyć swoje interesy finansowe w postępowaniu karnym. Kompleksowo i merytorycznie omawiamy sytuację Klienta, a następnie przedstawiamy proponowaną strategię i linię obrony.

Szybkie i efektywne działanie

W przypadku zatrzymania przez policję lub inne służby państwowe gwarantujemy wsparcie prawne, w tym niezwłoczną interwencję. Nasz adwokat podejmie działania nakierowane na zwolnienie Klienta obejmujące nawiązanie z nim natychmiastowego kontaktu oraz odbycie bezpośredniej rozmowy. Będzie również obecny na ewentualnym przesłuchaniu oraz zaangażuje się we wszystkie procedury mogące mieć wpływ na dalsze losy postępowania karnego.

Etyka zawodowa

Nasze usługi świadczymy z pełnym zaangażowaniem, zgodnie z przepisami ustawy o adwokaturze oraz z dbałością o zasady etyki zawodowej. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie dostosowując strategię działania do sytuacji. Naszym priorytetem zawsze jest Klient, dlatego dbamy, aby nasze relacje oparte były na szczerości, życzliwości i dyskrecji.

Sprawdź inne nasze specjalizacje