Zamówienia publiczne, projekty infrastrukturalne

Merytoryczne i multidyscyplinarne podejście, wnikliwa analiza każdego przypadku oraz fachowe doradztwo na każdym kroku.

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze prawnej inwestycji budowlanych oraz projektów infrastrukturalnych zapewniając naszym Klientom wsparcie w pełnym zakresie działań, począwszy od procesu przetargowego aż do realizacji projektu. Możemy się pochwalić wieloletnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych oraz współpracą zarówno z inwestorami krajowymi, jak i zagranicznymi.

Profesjonalne wsparcie

Duża konkurencyjność na rynku zamówień publicznych sprawia, że przedsiębiorcom chcącym przystąpić do udziału w postępowaniach przetargowych ciężko się obyć bez profesjonalnego wsparcia. Mając to na uwadze, w naszej pracy łączymy wiedzę i doświadczenie prawnicze z doskonałą znajomością różnych branż oraz indywidualnym podejściem. Gwarantujemy najwyższy poziom świadczonych usług obejmujący zarówno kwestie merytoryczne, jak i organizacyjne.

Prowadzenie postępowania przetargowego

Pomagamy opracować spersonalizowaną strategię nakierowaną na wygranie przetargu poprzedzając ją zawsze gruntowną analizą dostępnej dokumentacji, weryfikacją pozycji wykonawcy, jak również  przeglądem ofert konkurencji oraz strategii i możliwości w zakresie środków odwoławczych ? odwołania do KIO. Służymy pomocą przy sporządzaniu dokumentacji przetargowej, prowadzeniu korespondencji z wykonawcami oraz przygotowania wszystkich wymaganych pism, w tym umów konsorcjum, pełnomocnictw oraz aktów wewnętrznych.

Gruntowne zrozumienie potrzeb podmiotów publicznych oraz nabyte przez lata doświadczenie biznesowe przekłada się na kreatywne podejście do potrzeb Klienta. W naszej pracy łączymy znajomość prawa z różnych dziedzin z praktycznym doświadczeniem w jego stosowaniu. W ten sposób jesteśmy w stanie uwzględnić inżynieryjne, techniczne i finansowe aspekty inwestycji, poddać je dokładnej analizie i, tym samym, pomóc naszym klientom podjąć najwłaściwsze decyzje i opracować optymalny plan działania.

Odwołania do KIO

W ramach świadczonych usług sporządzamy odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz z zaangażowaniem bronimy naszych Klientów podczas rozprawy. Drobiazgowo weryfikujemy każdy przypadek sprawdzając, czy są podstawy do wniesienia odwołania, oceniamy, czy zamawiający w toku postępowania działał prawidłowo. Pomagamy naszym klientom analizować rynek zamówień publicznych, szacować wartość przedmiotu zamówienia, jak również weryfikować oferty złożone w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku rażąco niskiej ceny oferty   analizowanej oferty pomagamy Zamawiającym prawidłowo przeprowadzić proces weryfikacji ceny, a Wykonawców wspieramy w stosownych wyjaśnieniach.

Obsługa klientów krajowych i zagranicznych

Zapewniamy wsparcie przy realizacji projektów zarówno w istniejącą infrastrukturę, jak i w nieruchomości wymagające dopiero zagospodarowania. Współpracujemy zarówno z inwestorami krajowymi, jak i zagranicznymi. Gwarantujemy uczestnictwo zarówno w negocjacjach ze zbywcami prywatnymi, jak i z instytucjami, służymy pomocą w postępowaniu administracyjnym, a także sugerujemy optymalny wybór partnerów do realizacji projektu.

Sprawdź inne nasze specjalizacje