Prawo spółek i prawo handlowe, M&A

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa spółek. Analizujemy, planujemy i wdrażamy optymalne dla danego Klienta rozwiązania.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w badaniu sytuacji prawnej i podatkowej spółek, a odpowiednie przygotowanie merytoryczne pozwala nam skutecznie pomagać Klientom w sprawach z obszaru prawa transakcji M&A oraz prawa spółek. Znajomość innych gałęzi prawa, w tym administracyjnego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawa rynków kapitałowych i giełd stanowi gwarancję sprawnego i profesjonalnego przeprowadzenia procesów inwestycyjnych w Państwa przedsiębiorstwie.

Kompleksowa obsługa prawna

Specyfika prawna i podatkowa spółek nie mają przed nami tajemnic, dzięki czemu jesteśmy w stanie doradzić optymalną formę prawną dla danej działalności gospodarczej. Jesteśmy obecni na każdym etapie związanym z funkcjonowaniem firmy począwszy od procedury rejestracyjnej, poprzez przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, obsługę prawną zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, aż po prawne aspekty organizacji oraz tworzenie regulacji wewnętrznych. Doradzamy w zakresie przekształcania, łączenia i likwidacji spółek, a także służymy radą i prowadzimy w imieniu naszych Klientów postępowania polubowne i sądowe w przypadku sytuacji spornych w spółce.

Przekształcenia, fuzje, podziały

Prowadzimy procesy polegające na wydzielaniu, łączeniu lub zawiązywaniu nowych spółek prawa handlowego. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze wielowątkowych projektów transakcyjnych, a w toku projektów fuzji i przejęć zwracamy szczególną uwagę na realizację obowiązków przyszłego i obecnego pracodawcy. Realizujemy między innymi wykupy lewarowane, przejęcia menedżerskie, projekty typu joint ventures, reorganizacje i restrukturyzacje obejmujące zarówno łączenia, jak i podziały spółek, a także przejęcia w sektorach regulowanych.

Naszym atutem jest wszechstronny, dysponujący wiedzą nie tylko z zakresu prawa, ale również ekonomii czy własności przemysłowej, zespół. Co więcej, możemy się pochwalić stałą współpracą z wykwalifikowanymi doradcami podatkowymi, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom kompleksowe badanie przedinwestycyjne, czyli due diligence. Może ono poprzedzać nabycie nieruchomości, decyzję o łączeniu, podziale, przekształceniach podmiotów gospodarczych oraz inwestycję o charakterze kapitałowym.

Restrukturyzacja

Dysponujemy skutecznymi narzędziami, które uporządkują finanse firmy i umożliwią jej dalszą działalność. Proponowane przez nas działania restrukturyzacyjne bazują na wiedzy oraz precyzyjnych analizach prawnych i ekonomicznych. Co niemniej ważne, dzięki bogatemu doświadczeniu w pracy z menadżerami rozumiemy specyfikę i oczekiwania biznesowego świata. Każde postępowanie restrukturyzacyjne prowadzimy w sposób indywidualny poprzedzając je wnikliwą analizą finansową i prawną spółki. Na koniec przedstawiamy kilka wariantów uwzględniających specyfikę prowadzonej działalności oraz uwarunkowania podatkowe.

Due diligence ? wnikliwa analiza

Analiza due diligence, czyli audyt prawny, jest koniecznym elementem każdej transakcji sprzedaży firmy lub jej aktywów, a także projektów inwestycyjnych. Jej zakres zawsze określony jest potrzebami Klienta i uwzględnia specyfikę branży, w której dany podmiot prowadzi działalność. W ten sposób możliwe staje się wykrycie potencjalnego ryzyka i zagrożenia, a tym samym podjęcie racjonalnej decyzji co do zasadności realizacji danego projektu.

Sprawdź inne nasze specjalizacje