Skip to main content

Spłaciłeś wcześniej kredyt? Bank musi zwrócić ci także prowizje.

Praktycznie każdy z nas posiłkuje się zaciągnięciem kredytu, czy to na mieszkanie, samochód albo na jeszcze inne cele. Jeżeli ciężko pracujesz i uda ci się wcześniej spłacić kredyt, wówczas instytucja finansowa (np. bank, SKOK itd.) zobowiązana była do proporcjonalnego zwrotu naliczonych odsetek. W końcu nie korzystałeś z kapitału przez założony czas, zatem odsetki za ten czas były nienależne. Co jednak z pozostałymi kosztami kredytu? 

 

Koszty dodatkowe prócz odsetek (zależne od czasu trwania umowy), to z reguły:

* ubezpieczenie (zależne od czasu trwania umowy),

* prowizje (niezależne od czasu trwania umowy),

* koszty przygotowawcze (niezależne od czasu trwania umowy),

* koszty rejestracyjne (niezależne od czasu trwania umowy),

* koszty administracyjnej (niezależne od czasu trwania umowy),

* koszty weryfikacyjne (niezależne od czasu trwania umowy).

Jak otworzysz sobie pierwszą lepszą umowę kredytową, którą chowasz w szafie w segregatorze, to te koszty dodatkowe z pewnością rzucą ci się w oczy.

Dotychczas pokutowała niekorzystna dla konsumentów interpretacja  przepisów ustawy o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1083), zgodnie z którą spłacając pożyczkę przed czasem, klient otrzymywał jedynie proporcjonalny zwrot odsetek, ubezpieczenia czy innych opłat zależnych od czasu trwania umowy kredytu.

W skrócie Banki przyjęły więc niekorzystną dla konsumentów interpretację i podzieliły opłaty na dwie kategorie:

1) kasa za korzystanie z pieniędzy,

2) kasa za usługę udzielenia kredytu.

No i odnosząc się do art. 49 ww. ustawy banki zwracały proporcjonalnie część pieniędzy z pierwszej kategorii, a drugą omijały szerokim łukiem.

Oczywiście z takim stanowiskiem nie godzili się konsumenci. Spór trafił przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako „TSUE”), który orzekł, że dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt konsumencki należy interpretować w taki sposób, że konsument, w przypadku dokonania wcześniejszej spłaty kredytu, ma prawo do obniżenia całkowitego jego kosztu, w tym również o koszty, na których wysokość nie ma wpływu długość trwania umowy kredytowej.

?(?) skuteczność prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu byłaby osłabiona, gdyby obniżenie kredytu mogło ograniczyć się do uwzględnienia jedynie kosztów przedstawionych przez kredytodawcę jako zależne od okresu obowiązywania umowy, ponieważ (?) wysokość i podział kosztów są określane jednostronnie przez bank, a rozliczenie kosztów może obejmować pewną marżę zysku? ? wskazał TSUE.

Wyrok TSUE powinien zakończyć spór co do zakresu obniżki kosztów kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty, panujący w orzecznictwie sądów powszechnych w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej.

W przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania musi otrzymać proporcjonalny zwrot wszelkich opłat od niego pobranych, obojętnie, jak opłaty te zostaną określone przez instytucję kredytową.

Chętnie pomożemy Państwu w weryfikacji zakończonych umów kredytowych, w celu weryfikacji możliwych do odzyskania kwot.

Zapraszamy do współpracy!

*opracowano na podstawie wyroku TSUE z 11 września 2019 r. w sprawie C 383/18 oraz artykułu: https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/1429749,wczesniejsza-splata-kredytu-zwrot-prowizji.html

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i przekonaj się, w jaki sposób możemy Ci pomóc.