Skip to main content

Sukces kancelarii SLLEGAL

Sąd potwierdził stanowisko naszej kancelarii i zasądził od Zamawiającego na rzecz naszego klienta całość żądanej kwoty uznając, że Zamawiający w sposób nieuprawniony skorzystał z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowej, a tym samym wzbogacił się bez podstawy prawnej!

 

W nawiązaniu do naszego poprzedniego wpisu (https://sllegal.pl/prawo-zamowien-publicznych/wyplata-srodkow-z-zabezpieczenia-nalezytego-wykonania-umowy-a-bezpodstawne-wzbogacenie-zamawiajacego/) dotyczącego nieuprawnionej wypłaty przez Zamawiającego środków z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jest nam niezmiernie miło poinformować, że Kancelaria SLLEGAL SMOTER ŁĘCZYŃSKA-SMOTER Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka partnerska odniosła zwycięstwo w  przedmiotowym sporze. Sąd jednoznacznie podzielił stanowisko naszej Kancelarii i orzekł  na korzyść naszego klienta w całości zgodnie z żądaniem pozwu.

Sprawę z ramienia Kancelarii prowadził Partner – adw. Julian Smoter.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i przekonaj się, w jaki sposób możemy Ci pomóc.