Skip to main content

Tarcza 4.0 umorzenie pożyczki.

 Pożyczki z Funduszu Pracy udzielone przedsiębiorcom na podstawie art. 15zzd ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)

 

Mikroprzedsiębiorcy, którzy skorzystali z pożyczki udzielanej przez starostę ze środków Funduszu Pracy, na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej, spotkają ułatwienie.
Zmieniony przepis art. 15zzd ust. 7 ustawy, który wszedł w życie 24 czerwca 2020 r. przewiduje, że pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Wcześniej przepis łączył co prawda możliwość jej umorzenia z koniecznością prowadzenia działalności gospodarczej przez okres trzech miesięcy od dnia jej udzielenia, jednak koniecznym było złożenie wniosku o jej umorzenie wraz z oświadczeniem o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Obecnie konieczność złożenia wniosku o umorzenie pożyczki została uchylona.
Ostatnia nowelizacja przewidziała również, że środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i przekonaj się, w jaki sposób możemy Ci pomóc.