Skip to main content

Biała lista podatników VAT.

Od 01 września 2019 Sprawdź rachunek kontrahenta bo inaczej wydatek nie będzie twoim kosztem- zacznie obowiązywać tzw. biała lista podatników VAT.

Od września przedsiębiorcy będą mieli do wykonania kolejny obowiązek przed dokonaniem płatności powyżej 15.000 złotych. Otóż od 01 września 2019 roku zaczynają obowiązywać zmienione przepisy w zakresie Rejestru Podatników VAT, w którym to od tego dnia poza weryfikacją czy dany kontrahent jest czynnym podatnikiem podatku VAT będzie można zweryfikować czy ów kontrahent dopełnił ustawowego obowiązku i zgłosił rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Wskazać należy, że każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą czy też osobiście (jest wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej), czy też w formie spółki praw handlowego lub też innej formie zobowiązany jest zgłosić do KAS aktualny numer rachunku bankowego związanego z działalnością gospodarczą.

W razie takiego zgłoszenia i weryfikacji przez organy skarbowe, ów rachunek bankowy podmiotu zostanie wpisany na tzw. białą listę podatników VAT.

Powyższe jest o tyle istotne, że sankcją za dokonanie przelewu na rachunek podmiotu, który nie znajduje się na tzw. białej liście podatników VAT, jest to, że podatnicy nie będą mogli uwzględniać w kosztach podatkowych danego wydatku. Co więcej wprowadzane przepisy przewidują dla podmiotu, który dokonał płatności na rachunek nieobjęty wykazem KAS  sankcję solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe kontrahenta – VAT przypadający na tę konkretną transakcję.

Przepisy wprowadzają możliwość uchylenia się od tak znacznych sankcji- otóż wówczas należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek nie objęty tzw. białą listą podatników VAT, w bardzo krótkim terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu bankowego.

Z założenia wykaz KAS ma być aktualizowany raz na dobę. Zmiany w zakresie danych ujawnionych w wykazie KAS, a zatem tzw. Biała lista podatników VAT zacznie obowiązywać od 01 września 2019 roku, negatywne sankcje, a zatem zmiany w rozliczeniu podatku dochodowego od 01 stycznia 2020 roku.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i przekonaj się, w jaki sposób możemy Ci pomóc.