Skip to main content

Kara finansowa za naruszenie RODO – blisko 1 000 000,00 ZŁ

Można powiedzieć, stało się. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył pierwszą karę finansową na przedsiębiorcę w związku z naruszeniem przepisów RODO.
Zgodnie z doniesieniami mediów, kara finansowa w kwocie miliona złotych została nałożona decyzją z dnia 15 marca br. Spółka gromadząca ogólnodostępne w Internecie dane osób prowadzących działalność podane przez te osoby w CEiDG KRS, GUS, CEPiK, Monitorze Sądowym i Gospodarczym tworzyła na ich podstawie bazy danych pozwalające na weryfikację wiarygodności tych podmiotów. Do przedsiębiorców którzy podali w oficjalnych rejestrach swój adres mailowy spółka przesłała informację o przetwarzaniu ich danych, natomiast w pozostałych przypadkach, spółka nie wykonała obowiązku informacyjnego uznając, że jego realizacja byłaby dla spółki niewspółmiernie trudna względem potencjalnych zysków (art. 14 pkt 5 lit b RODO) i opublikowała stosowną informację na stronie internetowej spółki

Co interesujące, aby osoba fizyczna mogła skorzystać z przyznanych jej na gruncie RODO uprawnień, musi mieć wiedzę na temat procesu przetwarzania jej danych osobowych przez administratora, nawet w ramach tzw. wtórnego obiegu. Brak informacji powoduje niemożliwość podjęcia decyzji, co do wyrażenia zgody lub nie na przetwarzanie moich danych osobowych, mimo ich udostępnienia w publicznym rejestrze. Czy zatem brak danych umożliwiających kontakt mailowy wykluczał skorzystanie z innych form komunikacji (np. telefonicznej, listownej)? Ciekawe czy spółka próbowała pozyskać dane mailowe np. ze stron internetowych podmiotów, których dane przetwarzała – np. strony firmowe przedsiębiorców. Czy też uznała, że pozyskując dane osobowe z Internetu może ograniczyć się do informacji ogólnej zamieszczanej na własnej stronie internetowe.

Warto śledzić przebieg przedmiotowego postępowania, bo z pewnością sprawa trafi na wokandę sądów administracyjnych.

Źródło: https://www.rp.pl/Firma/190329577-Pierwsza-kara-za-RODO–milion-zlotych.html

25.03.2019

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i przekonaj się, w jaki sposób możemy Ci pomóc.