Skip to main content

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem?

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629) reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

Co ważne ustawa posługuje się pojęciem ?przedsiębiorstwa w spadku?, które obejmuje składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, stanowiące mienie przedsiębiorcy w chwili jego śmierci. Powyższe powoduje, że nawet jeżeli w chwili śmierci przedsiębiorcy przedsiębiorstwo stanowiło w całości mienie przedsiębiorcy i jego małżonka, ?przedsiębiorstwo w spadku? obejmuje całe to przedsiębiorstwo. W jego skład wchodzą również składniki materialne i niematerialne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej, nabyte po śmierci spadkodawcy do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga, na którym przedstawimy najważniejsze informacje, które pozwolą przygotować twoje przedsiębiorstwo na każdą ewentualność.

Julian Smoter

13.01.2019

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i przekonaj się, w jaki sposób możemy Ci pomóc.